Privacyverklaring

Gebruik van je gegevens

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Managed Machine Network – hierna te noemen MMN –  Binairstraat 19, 1033 MN Amsterdam.

 

Doeleinden van gebruik
Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat MMN in bepaalde gevallen je gegevens opslaat. MMN gebruikt deze persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • om goederen en diensten bij je op locatie af te leveren c.q. verrichten;
  • je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
  • relatiebeheer;
  • sollicitatietraject voor functie of stage;
  • verzenden van onze nieuwsbrief.

 

MMN verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Verstrekking aan derden
Je persoonsgegevens worden niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met jou uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MMN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Website
Bij het bezoeken van de website zullen zonder je toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als je gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

 

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

 

Cookies
MMN gebruikt functionele, analytische en soortgelijke cookies. Ook van derden, om je relevante advertenties te tonen, ook buiten het domein machinenetwork.io en je een optimale bezoekerservaring te kunnen bieden, te analyseren en om de diensten van MMN en derden te verbeteren. Onze partners voor reclame, analyse en sociale media hebben toegang tot je gebruik van onze site. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op “Cookie-instellingen” te klikken. Zie onze Privacyverklaring voor meer informatie. Door op Accepteren te klikken, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op je computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar je computer heeft verzonden.

 

Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan je persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden analytische cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken die geen inbreuk maken op je privacy.

 

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die je bezoekt.

 

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. MMN is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van MMN vallen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MMN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere door jou aangewezen organisatie te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons via info@machinenetwork.io.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

MMN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Managed Machine Network neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@machinenetwork.io.